Toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, jossa erilaisia toimintoja käytetään terapeuttisesti. Toimintaterapeutin ja asiakkaan välinen luottamuksellinen vuorovaikutus ja yhteistyö mahdollistavat positiivisen muutoksen asiakkaan toimintakyvyssä. Kun asiakkaana on lapsi tai nuori, avoin yhteistyö lapsen huoltajien ja päiväkodin tai koulun henkilökunnan kanssa tukevat terapian onnistumista.

Lasten toimintaterapiassa terapeuttisena toimintana käytetään usein leikkiä sen eri muodoissa. Lapsi harjoittelee terapiassa niitä erilaisia valmiuksia ja taitoja, joita hän tarvitsee omassa arkielämässään kotona, päiväkodissa tai koulussa. Näitä taitoja voivat olla esimerkiksi oman vuoron odottamista, tunteiden tunnistamista, saksilla leikkaaminen, tasapaino, voiman säätely tai kaverin kanssa leikkiminen.  Kunkin asiakkaan omat yksilölliset tavoitteet ohjaavat terapian kulkua. Tärkeää on, että toiminta on terapiassa suunniteltu ja porrastettu niin, että lapsi saa haasteistaan huolimatta ilon ja onnistumisen kokemuksia. Nämä vahvistavat lapsen itsetuntoa ja mahdollistavat positiivisen kuvan omasta osaamisesta ja oppimisesta.

Lapsi tulee yleensä toimintaterapiaan lähetteellä, joka perustuu toimintaterapeutin tekemään arvioon toimintaterapian tarpeesta.