Valokuvan terapeuttinen käyttö

Valokuvaus ja valokuvan käyttö eri muodoissa sopii erinomaisesti käytettäväksi toimintaterapiassa yhtenä toiminnallisena menetelmänä. Valokuva on arkinen, helppo ja edullinen terapiaväline, joka yleensä motivoi kaikenikäisiä. Valokuvaaminen on tuttua toimintaa; jokainen on itse ollut valokuvattavana tai valokuvannut muita. Valokuvaukseen ei liity samanlaisia osaamiseen liittyviä paineita kuin esim. maalaamiseen tai piirtämiseen.

Voimauttava valokuva on Miina Savolaisen kehittämä terapeuttisesti suuntautunut sosiaalipedagoginen menetelmä. Tämän menetelmän avulla valokuvaa ja valokuvausta voidaan käyttää niin yksilön kuin erilaisten ryhmien, kuten esimerkiksi perheen tai työyhteisön voimautumisprosessin aikaansaajana.  Menetelmä soveltuu käytettäväksi sosiaali-, -terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille ja sen käyttöön vaaditaan 8 op:n koulutus. Voimauttavan valokuvan menetelmässä keskeisiä elementtejä ovat kuvaajan ja kuvattavan välinen luottamus, heidän välinen vuorovaikutus prosessin aikana, voimaantuminen sekä kuvattavana olevan henkilön valta-asema; hän määrittää, missä, miten ja kenen kanssa hän haluaa itsensä kuvattavan.  Menetelmän avulla on mahdollista mm. lisätä itsetuntemusta, löytää ja tehdä näkyväksi omia voimavaroja sekä oppia katsomaan itseään lempeämmin ja hyväksyvämmin.   Voimauttavan valokuvan menetelmä sopii hyvin toimintaterapiainterventioon, jossa asiakas nähdään oman elämänsä asiantuntijana.  Menetelmän avulla on mahdollista tehdä näkyväksi ja vahvistaa asiakkaan oman elämän asiantuntijuutta.

Traumaattinen kokemus heikentää yksilön elämänlaatua, mikäli hän ei löydä oikeaa tapaa käsitellä asiaa. Terapeuttinen valokuvatyöskentely on yksi mahdollinen lähestymistapa prosessoida yksilön omia kokemuksia konkreettisella, dokumentoivalla tavalla. Yksilön omien tarpeiden ja ideoiden pohjalta yhdessä rakennetut ja toteutetut tilanteet ja niistä otetut valokuvat ovat muistoja, joiden ääreen yksilö voi halutessaan palata uudelleen.

Katso Mirkkan ja Katrin valokuvia ja kokemuksia valokuvan terapeuttisesta käytöstä:

Mirkka: Potilas
Katri: 7 nimeä